Guide - Installera belysning i trädgården

Installationen av Garden Plug & Play från LightsOn är enkel. Har du ett eluttag för utomhusbruk behövs ingen behörig elektriker för att installera systemet. Det är bara att koppla ihop. Här hittar du vanligt frågor och svar om systemet.


1. Lamporna

Börja med att placera ut lamporna på rätt plats. Läs på bifogad instruktion om det är något som behöver monteras. 


2. Kablarna

Koppla ihop kablar och grenkopplingar så att alla lampor nås. Koppla in lampan i ett uttag i grenkabeln. Tänk på att alla uttag som inte används behöver ha en hatt på sig för att skydda mot fukt. För bästa slutresultat täck kablarna så de inte syns.


3. Anslut tranformatorn 

Montera transformatorn så den hamnar ca 50 cm över marken där den inte riskerar att hamnar under vatten. Koppla in ljussensorn. Tänk på att ljussensorn behöver kunna känna av när det blir mörkt. Anslut transformatorn till ett jordat 230 voltuttag för utomhusbruk.


4. Justera

Invänta mörkret och se hur väl lamporna lyser som tänkt. Ev kan du behöver justera placeringen för att få rätt effekt.